Primaria AS utvikler og realiserer nye virksomheter i Norge.
For tiden er selskapet involvert i følgende områder og virksomheter:

Primaria AS | Elveveien 54 | N3262 Larvik | Norway | Mail: post@primaria.no